وی در تلاش است تا به سه سوال اصلی پاسخ دهد:
1. حکمرانی داده (باز) چیست؟
2. حکمرانی خوب داده چگونه است؟
3. چگونه می‌توان حکمرانی خوب داده را تحقق بخشید؟

متن کامل مطلب در medium منتشر شده که برای خواندنش باید دیوار را دور بزنید:
https://medium.com/data-stewards-network/open-data-governance-and-open-governance-interplay-or-disconnect-d869e6f8d0ce

اگر پیرامون حکمرانی داده سوالی دارید، یا می‌خواهید مطلبی را با دیگران به اشتراک بگذارید، از فروم (forum) شفافیت برای ایران استفاده کنید:
https://discuss.tp4.ir/t/data-governance/934